RSS

กิจกรรมอบรมโครงการยกระดับวิสาหกิจชุมชนสู่เกษตรมูลค่าสูง ปีบัญชี 2566 ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเเปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรสวนถนอมวงศ์ สำนักงาน ธ.ก.ส.

          วันที่ 26 ธันวาคม 2566 ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเเปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรสวนถนอมวงศ์ สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำเเพงเพชร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤทธิรงค์ เกาฎีระ รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการเเละจัดหารายได้ ร่วมจัดกิจกรรมอบรมโครงการยกระดับวิสาหกิจชุมชนสู่เกษตรมูลค่าสูง ปีบัญชี 2566

          เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มเเข็ง ด้านนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ การออกเเบบยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เเละการตลาดออนไลน์ พร้อมทั้งขยายความร่วมมือไปยังโรงเรียน

          โดยการอบรมประกอบด้วย

           - การจัดทำคลิปวิดิโอเพื่อโปรโมทผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าเเละการถ่ายภาพสินค้าให้สวยดึงดูดใจลูกค้า โดย อ.ธนกิจ โคกทอง

           - การตรวจสอบการผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร โดย อ.พงศกร แสงหงส์

           - หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร โดย นายกฤตวิทย์ สวัสดิ์มงคล และคุณลูกขวัญ วันเเต่ง จากสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร

           - การตลาดออนไลน์(Digital marketing) โดย คุณสภิญญา จินดาพงษ์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเเละผลิตภัณฑ์ชุมชนคลองลาน

Back
8
 
Download
7
 
Download
6
 
Download
5
 
Download
4
 
Download
3
 
Download
2
 
Download
1
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery