RSS

ศึกษาดูงานเกี่ยวกับเกณฑ์และวิธีการนำสินค้าขายที่องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.)

          เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลี ตระกูล คณาจารย์ และบุคลากรของสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ ได้รับการต้อนรับและแนะนำองค์การตลาด โดยนายวีระยุทธ ดีเลิศ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการตลาด นางสาวศรีไพร มืดมาก  รักษาการในตำเเหน่งหัวหน้ากลุ่มบริหารงานตลาด และนางสาวฐิตินันท์ ทัพทนงค์ ผู้จัดการร้านค้า อ.ต.ก. มาร์ท ในการเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับเกณฑ์และวิธีการนำสินค้าขายที่องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) และเยี่ยมชมตลาดสด รวมถึงเข้าชมโชว์รูมจำหน่ายสินค้า เพื่อหาแนวทางร่วมกันส่งเสริมการส่งผลิตภัณฑ์ที่เข้าหลักเกณฑ์ในการขายสินค้า เข้าสู่การขายในตลาด (อ.ต.ก)

Back
10
 
Download
9
 
Download
8
 
Download
7
 
Download
6
 
Download
5
 
Download
4
 
Download
3
 
Download
2
 
Download
1
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery