RSS

โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน เพิ่มช่องทางการตลาด (KPRU OTOP)

          เมื่อวันที่ 23-24 ธันวาคม 2566 สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ จัดโครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน เพิ่มช่องทางการตลาด (KPRU OTOP)  ให้กับผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน และนักศึกษาโปรแกรมการบัญชี เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน และนักศึกษา สามารถทำการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์

          ประกอบด้วย

          -การถ่ายภาพ ผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วย Smartphone เพื่อให้สินค้าเข้าสู่แพตฟอร์ Online และเทคนิคการตัดต่อถ่ายทำคลิปลงช่อง YouTube  วิทยากร : อาจารย์ธนกิจ โคกทอง

          -การนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่แพลตฟอร์ม  Instagram / Facebook / TikTok / Shopee/ LAZADA  วิทยากร : คุณสุภิญญา  จินดาพงษ์

          -การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ (New Entrepreneurs Creation) วิทยากร : อาจารย์อนันธิตรา ดอนบรรเทา

          -การทำบัญชีสำหรับธุรกิจขายสินค้าออนไลน์  วิทยากร : ผู้ศาสตราจารย์วรางค์ รามบุตร

          จัดขึ้น ณ ห้องประชุม KPRU HOME อาคารสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Back
10
 
Download
9
 
Download
8
 
Download
7
 
Download
6
 
Download
5
 
Download
4
 
Download
3
 
Download
2
 
Download
1
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery