RSS

กิจกรรม  Roadshow สัญจร อ่านสร้างสุข ชวนน้องอ่าน ชวนน้องเล่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2567

          เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567 สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ โครงการ อาสาอ่าน กำแพงเพชร ได้จัดกิจกรรม  Roadshow สัญจร อ่านสร้างสุข ชวนน้องอ่าน ชวนน้องเล่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2567  ณ โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ และโรงเรียนบ้านโนนม่วง ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

          นำทีม โดย ดร.วิชุรา วินัยธรรม ผศ.ดร.ชาลี ตระกูล ที่ปรึกษาโครงการ พร้อมด้วย ผศ.ชูวิทย์ กมุทธภิไชย , อ.ศุภร ธนะภาณุ , อ.จุฑาทิพย์ โอบอ้อม และ อ.ชุติกานต์ เอี่ยวเล็กทั้งนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สสส. แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านฯ

Back
10
 
Download
9
 
Download
8
 
Download
7
 
Download
6
 
Download
5
 
Download
4
 
Download
3
 
Download
2
 
Download
1
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery