RSS

PTTEP English Camp 2024

          เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และงาน SDG KPRU ร่วมกับ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม PTTEP English Camp 2024 สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภายใต้การพัฒนาภาษาอังกฤษของ ปตท.สผ. โครงการในพื้นที่ปฏิบัติการ S1 ณ ประชุมลีลาวดี ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมี รศ.วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิกาบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม PTTEP English Camp 2024 คุณอิงอร สร้อยสุวรรณ ผู้จัดการฝ่ายกิจการสาธารณะ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) กล่าวเปิดกิจกรรม
---
          คุณณธรนันทน์ แก้วแสนตอ กล่าวรายงานว่า บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ได้ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม ตามพระราชบัญญัติสนับสนุนการศึกษาที่บริษัทดำเนินธุรกิจนั้น จึงได้จัดค่ายภาษาอังกฤษ PTTEP English Camp 2024 ภายใต้การพัฒนาภาษาอังกฤษของ ปตท.สผ. โครงการในพื้นที่ปฏิบัติการ S1 ขึ้น โดยเราเชื่อว่าการส่งเสริมความรู้และทักษะภาษาอังกฤษเป็นวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศที่จำเป็นมาก ซึ่งจะสามารถสร้างประโยชน์ต่อการพัฒนาในอนาคตให้กับประเทศไทยได้อย่างยิ่ง กิจกรรม PTTEP English Camp 2024 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 - 28 มีนาคม 2567 โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา โรงเรียนหนองตูมวิทยา โรงเรียนลานกระบือวิทยาคม และโรงเรียนพิไกรพิทยา จังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
---

Back
434391352_816049757213598_1669087270625626392_n
 
Download
434359274_816049610546946_4929767063325801463_n
 
Download
434353053_816049690546938_6937305434523374296_n
 
Download
434344595_816049797213594_4341560712528496800_n
 
Download
434291428_816050137213560_7526940879876296965_n
 
Download
434225825_816049830546924_353902369502298499_n
 
Download
434221626_816051330546774_8367926636320491841_n
 
Download
434220285_816050427213531_5770768857840150387_n
 
Download
434213679_816049770546930_2217329949682516164_n
 
Download
434120582_816050040546903_6462534027932166587_n
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery