RSS

โครงการอบรมการประเมินสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ที่ห้องประชุมดาวเรือง ชั้น 9 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ(อาคาร 14) เวลา 13:00 น. กองกลางสำนักงานอธิการบดี
จัดโครงการอบรมการประเมินสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น เพื่อให้ความรู้และทำความเข้าใจในการเตรียมตัวเขียนเอกสารเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์สุรชัย  ขวัญเมือง มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 50 คน

Back
1k8a0240_resize
 
Download
1k8a0239_resize
 
Download
1k8a0238_resize
 
Download
1k8a0237_resize
 
Download
1k8a0236_resize
 
Download
1k8a0234_resize
 
Download
1k8a0233_resize
 
Download
1k8a0232_resize
 
Download
1k8a0231_resize
 
Download
1k8a0230_resize
 
Download
1k8a0229_resize
 
Download
1k8a0227_resize
 
Download
1k8a0226_resize
 
Download
1k8a0225_resize
 
Download
1k8a0224_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery