RSS

ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ตรวจเยี่ยม สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ในการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีพ.ศ. 2564 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

 

          วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2564  เวลา 09.30 น. ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร กรมการปกครองจังหวัดกำแงเพชร ในโอกาสตรวจเยี่ยม ติดตาม ในการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีพ.ศ. 2564 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

          ซึ่งสนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีผู้เข้าสอบจำนวน 10,018 คน โดยแบ่งเป็น 5 สนามสอบ 19 อาคาร 150 ห้องสอบ และมีมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับผู้เข้าสอบ อย่างเคร่งครัด

Back
img_5003_resize
 
Download
img_5000_resize
 
Download
img_4999_resize
 
Download
img_4998_resize
 
Download
img_4995_resize
 
Download
img_4994_resize
 
Download
img_4989_resize
 
Download
img_4987_resize
 
Download
img_4986_resize
 
Download
img_4985_resize
 
Download
img_4984_resize
 
Download
img_4983_resize
 
Download
img_4982_resize
 
Download
img_4981_resize
 
Download
img_4980_resize
 
Download
img_4979_resize
 
Download
img_4978_resize
 
Download
img_4976_resize
 
Download
img_4975_resize
 
Download
img_4974_resize
 
Download
img_4973_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery