RSS

KPRU NEWS : มรภ.กำแพงเพชร ประชุมติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงาน ITA ประจำปี 2566

วันที่ 5 เมษายน 2566 ผศ.ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) หรือการประเมิน ITA เป็นปีที่ 8 โดยมหาวิทยาลัย เข้ารับการประเมินครั้งแรกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของผู้รับผิดชอบ OIT และแจ้งปฏิทินการดำเนินงาน เพื่อให้ผู้รับผิดชอบ ได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนด

Back
img_8129_resize
 
Download
img_8127_resize
 
Download
img_8125_resize
 
Download
img_8124_resize
 
Download
img_8123_resize
 
Download
img_8121_resize
 
Download
img_8120_resize
 
Download
img_8118_resize
 
Download
img_8116_resize
 
Download
img_8115_resize
 
Download
img_8113_resize
 
Download
img_8112_resize
 
Download
img_8109_resize
 
Download
img_8108_resize
 
Download
img_8105_resize
 
Download
img_8104_resize
 
Download
img_8102_resize
 
Download
img_8100_resize
 
Download
img_8097_resize
 
Download
img_8095_resize
 
Download
img_8091_resize
 
Download
img_8090_resize
 
Download
img_8089_resize
 
Download
img_8088_resize
 
Download
img_8087_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery