RSS

การดำเนินการการเลือกกรรมการสภามาหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จากคณาจารย์ประจำ

            วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ที่ห้องกระจกชั้น 1 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดการดำเนินการการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จากคณาจารย์ประจำ โดยมีรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จากคณาจารย์ประจำ ดังนี้ หมายเลข 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพ  เกื้อทวีกุล และหมายเลข 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรหมเมศ  วีระพันธ์ ซึ่งผู้ที่ได้รับการเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จากคณาจารย์ประจำ ได้แก่ หมายเลข 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพ  เกื้อทวีกุล ด้วยคะแนน 80 คะแนน ต่อ 72 คะแนน จากผู้มาสิทธิ์ทั้งหมด 154 คน

Back
74291003_2409390255979559_8298130708568735744_n_resize
 
Download
74264453_2458159344461971_2161000373936979968_n_resize
 
Download
73537341_439562980033744_2757178127095431168_n_resize
 
Download
73403974_792617474508448_5951213471109480448_n_resize
 
Download
73357399_515985695649381_4554195622017630208_n_resize
 
Download
70251698_2564612516940417_8117983489363542016_n_resize
 
Download
1k8a9172_resize
 
Download
1k8a9170_resize
 
Download
1k8a9169_resize
 
Download
1k8a9168_resize
 
Download
1k8a9166_resize
 
Download
1k8a9165_resize
 
Download
1k8a9164_resize
 
Download
1k8a9162_resize
 
Download
1k8a9161_resize
 
Download
1k8a9160_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery