RSS

“ปลาบึกเกมส์ ครั้งที่ 19"

          วันที่ 1 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมกีฬาระหว่างคณะ “ปลาบึกเกมส์ ครั้งที่ 19” ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2563 โดยมี รศ.ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีฯ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้รู้จักน้ำใจนักกีฬา “รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย” และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Back
1k8a2503_resize
 
Download
1k8a2502_resize
 
Download
1k8a2501_resize
 
Download
1k8a2500_resize
 
Download
1k8a2499_resize
 
Download
1k8a2498_resize
 
Download
1k8a2497_resize
 
Download
1k8a2496_resize
 
Download
1k8a2495_resize
 
Download
1k8a2494_resize
 
Download
1k8a2493_resize
 
Download
1k8a2492_resize
 
Download
1k8a2491_resize
 
Download
1k8a2490_resize
 
Download
1k8a2489_resize
 
Download
1k8a2488_resize
 
Download
1k8a2487_resize
 
Download
1k8a2486_resize
 
Download
1k8a2485_resize
 
Download
1k8a2484_resize
 
Download
1k8a2483_resize
 
Download
1k8a2482_resize
 
Download
1k8a2481_resize
 
Download
1k8a2480_resize
 
Download
1k8a2479_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery