RSS

 พิธีวางพานดอกไม้ ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย)
และ มอบเกียรติบัตรให้บุคลากรผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ประจำปี 2562

        วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดพิธีวางพานดอกไม้ ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย) และมอบเกียรติบัตรให้บุคลากรผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ประจำปี 2562 จำนวน 10 ท่าน โดยแบ่งเป็นประเภทการตีพิมพ์ของผลงานวิจัย อันได้แก่ การตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับชาติทีมีค่าผลรวมค่าอ้างอิงตั้งแต่ 1.0 ขึ้นไป 6 ท่านการตีพิมพ์วิจัยระดับชาติที่มีค่าอ้างอิงสูงสุด 1 ท่าน และการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 3 ท่าน ทั้งนี้ มีรองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธี
        พร้อมทั้งในระหว่างนี้ ยังมีการจัดการแข่งขันการพูดทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขัน 180-IQ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (STEAM) การแข่งขัน RoV School Championship (โดยให้ผู้แข่งขันในรูปแบบออนไลน์) การแข่งขันการทำแผนที่สิ่งแวดล้อม การประกวดคลิปวีดิโอแบบสร้างสรรค์ การประกวดสื่อภาพนิ่ง Infographic และการประกวดคลิปวีดิโอ  จากสถานการณ์การเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงทำให้การแข่งขันส่วนใหญ่ เป็นการแข่งขันในรูปแบบของออนไลน์ เพื่อลดความเสี่ยงจากสถานการณ์ดังกล่าว

             ภาพและข่าว โดยงานประชาสัมพันธ์ kpru

Back
img_9657
 
Download
1k8a9153
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery