RSS

วันต่อต้านยาเสพติด

          งานเวชศึกษาป้องกันและบริการสุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2563 

          วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2563 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธี 

          กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหายาเสพติด สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติด รวมถึงทักษะการใช้ชีวิตอย่างไรให้ห่างไกลจากยาเสพติด ซึ่งมีนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 1,800 คน  โครงการนี้ฯ จัดโดยงานเวชศึกษาป้องกันและบริการสุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Back
วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2563
 
Download
วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2563
 
Download
วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2563
 
Download
วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2563
 
Download
วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2563
 
Download
วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2563
 
Download
วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2563
 
Download
วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2563
 
Download
วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2563
 
Download
วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2563
 
Download
วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2563
 
Download
วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2563
 
Download
วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2563
 
Download
วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2563
 
Download
วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2563
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery