RSS

วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม เวลา 09.00 - 15.00 น. คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดสอบคัดเลือและสัมภาษณ์นักเรียน กว่า 200 คน เพื่อคัดเลือกเข้ามาเป็นนักศึกษาคณะพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2564 ณ อาคารเรียนคณะวิทยาการจัดการ (ชั้น 6, 7, 8) เป็นสนามสอบคัดเลือก(ช่วงเช้า) สำหรับสนามสอบสัมภาษณ์ในช่วงบ่าย ใช้อาคารเรียนของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Back
img_1518
 
Download
img_1517
 
Download
img_1505
 
Download
img_1504
 
Download
img_1503
 
Download
img_1501
 
Download
img_1499
 
Download
img_1486
 
Download
img_1485
 
Download
img_1484
 
Download
img_1483
 
Download
img_1482
 
Download
img_1481
 
Download
img_1480
 
Download
img_1479
 
Download
img_1478
 
Download
img_1477
 
Download
img_1476
 
Download
img_1474
 
Download
img_1473
 
Download
img_1470
 
Download
img_1467
 
Download
img_1466
 
Download
img_1465
 
Download
img_1464
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery