RSS

พิธีมอบทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19

          วันที่ 25 มีนาคม 2564 ที่ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 1 อาคารกิจกรรมนักศึกษา (SAC) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดพิธีมอบทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัส โคโรนา 2019 (โควิด 19) จำนวน 20 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลเกีย เขียวดี รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นผู้มอบทุนการศึกษา

Back
img_9877_resize
 
Download
img_9875_resize
 
Download
img_9873_resize
 
Download
img_9871_resize
 
Download
img_9869_resize
 
Download
img_9867_resize
 
Download
img_9864_resize
 
Download
img_9863_resize
 
Download
img_9860_resize
 
Download
img_9858_resize
 
Download
img_9857_resize
 
Download
img_9855_resize
 
Download
img_9853_resize
 
Download
img_9851_resize
 
Download
img_9849_resize
 
Download
img_9846_resize
 
Download
img_9845_resize
 
Download
img_9843_resize
 
Download
img_9841_resize
 
Download
img_9838_resize
 
Download
img_9836_resize
 
Download
img_9833_resize
 
Download
img_9832_resize
 
Download
img_9831_resize
 
Download
img_9830_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery