RSS

แกนนำนักศึกษาวิศวกรสังคม มรภ.กำแพงเพชร นำถุงปันสุขจากองคมนตรี มอบให้กับประชาชน

          แกนนำนักศึกษาวิศวกรสังคม และสภานักศึกษา องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  นำถุงปันสุขจากพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี มอบให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร

        วันที่ 19 กันยายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กล่าวให้โอวาทแก่แกนนำนักศึกษาวิศวกรสังคม และสภานักศึกษา องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  ซึ่งในวันนี้แกนนำนักศึกษาวิศวกรสังคมฯ จะนำถุงปันสุขจากพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และดร.นงรัตน์ อิสโร เลขานุการองคมนตรี มอบให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 ซึ่งภายในถุงปันสุขประกอบไปด้วยอุปกรณ์ในการป้องกันการติดเชื้อ covid-19 พร้อมทั้งเครื่องอุปโภค-บริโภค ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพุทรา อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร และศูนย์เรียนรู้ดาวล้อมเดือน ตำบลเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นอกจากนี้ ได้นำชุด PE จำนวน 45 ชุด มอบให้กับโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

         ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอขอบคุณ บุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุข ผู้ปฏิบัติงานการป้องกันไวรัส covid-19 และขอส่งกำลังใจไปยังผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกท่าน เราจะผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยการให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะ

Back
แกนนำนักศึกษาวิศวกรสังคม มอบถุงปันสุขขององคมนตรี
 
Download
แกนนำนักศึกษาวิศวกรสังคม มอบถุงปันสุขขององคมนตรี
 
Download
แกนนำนักศึกษาวิศวกรสังคม มอบถุงปันสุขขององคมนตรี
 
Download
แกนนำนักศึกษาวิศวกรสังคม มอบถุงปันสุขขององคมนตรี
 
Download
แกนนำนักศึกษาวิศวกรสังคม มอบถุงปันสุขขององคมนตรี
 
Download
แกนนำนักศึกษาวิศวกรสังคม มอบถุงปันสุขขององคมนตรี
 
Download
แกนนำนักศึกษาวิศวกรสังคม มอบถุงปันสุขขององคมนตรี
 
Download
แกนนำนักศึกษาวิศวกรสังคม มอบถุงปันสุขขององคมนตรี
 
Download
แกนนำนักศึกษาวิศวกรสังคม มอบถุงปันสุขขององคมนตรี
 
Download
แกนนำนักศึกษาวิศวกรสังคม มอบถุงปันสุขขององคมนตรี
 
Download
แกนนำนักศึกษาวิศวกรสังคม มอบถุงปันสุขขององคมนตรี
 
Download
แกนนำนักศึกษาวิศวกรสังคม มอบถุงปันสุขขององคมนตรี
 
Download
แกนนำนักศึกษาวิศวกรสังคม มอบถุงปันสุขขององคมนตรี
 
Download
แกนนำนักศึกษาวิศวกรสังคม มอบถุงปันสุขขององคมนตรี
 
Download
แกนนำนักศึกษาวิศวกรสังคม มอบถุงปันสุขขององคมนตรี
 
Download
แกนนำนักศึกษาวิศวกรสังคม มอบถุงปันสุขขององคมนตรี
 
Download
แกนนำนักศึกษาวิศวกรสังคม มอบถุงปันสุขขององคมนตรี
 
Download
แกนนำนักศึกษาวิศวกรสังคม มอบถุงปันสุขขององคมนตรี
 
Download
แกนนำนักศึกษาวิศวกรสังคม มอบถุงปันสุขขององคมนตรี
 
Download
แกนนำนักศึกษาวิศวกรสังคม มอบถุงปันสุขขององคมนตรี
 
Download
แกนนำนักศึกษาวิศวกรสังคม มอบถุงปันสุขขององคมนตรี
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery