RSS

พิธีปิดค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 34

    วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาดา กลิ่นจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และศิลปวัฒนธรรม และกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีกล่าวปิดโครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 34 “ราชภัฏจิตอาสา อนุรักษ์ผืนป่า พัฒนาสิ่งแวดล้อม” ภายในพิธีปิดประกอบด้วยกิจกรรมอำลาค่ายอาสาฯ และพิธีส่งมอบธงค่ายอาสาฯ ให้กับเจ้าภาพ ครั้งที่ 35 ได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

    สำหรับโครงการค่ายอาสาฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 - 23 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้นำนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้ร่วมดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน เกิดจิตอาสาในการพัฒนามีความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ คิดเป็น ทำเป็น ฝึกประสบการณ์ร่วมกับเพื่อนผู้นำนักศึกษาต่างสถาบันร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานระหว่างสถาบันด้านการอาสาพัฒนา ตลอดจนการสร้างเครือข่ายของกลุ่มผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนืออีกด้วย

Back
พิธีปิดค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 34
 
Download
พิธีปิดค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 34
 
Download
พิธีปิดค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 34
 
Download
พิธีปิดค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 34
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery