RSS

มรภ.กำแพงเพชร ประชุมเตรียมเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2567


     วันที่ 6 ตุลาคม 2566 ที่ห้องประชุมดารารัตน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมการดำเนินการรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ภาคกศ.บป. และระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ประจำปีการศึกษา 2567 ตลอดจนร่วมพิจารณาเกณฑ์การคัดเลือกและแนวทางการรับสมัครนักศึกษาใหม่
---
      ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีกำหนดการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567 รอบที่แรก วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2566 โดยสามารถสมัครด้วยต้นเองที่ห้องสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) และสมัครผ่านระบบออนไลน์ www.kpru.ac.th สอบถามรายละเอียดได้ที่ 055 706 547

Back
ประชุมเตรียมเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2567
 
Download
ประชุมเตรียมเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2567
 
Download
ประชุมเตรียมเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2567
 
Download
ประชุมเตรียมเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2567
 
Download
ประชุมเตรียมเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2567
 
Download
ประชุมเตรียมเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2567
 
Download
ประชุมเตรียมเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2567
 
Download
ประชุมเตรียมเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2567
 
Download
ประชุมเตรียมเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2567
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery