RSS

เมื่อวันจันทร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 โครงการ KPRU ROAD SHOW แนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีตัวแทนบุคลากร เจ้าหน้าที่แต่ละคณะ และตัวแทนนักศึกษา ในการออกพื้นที่แนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพิไกรวิทยา อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร เป็นโรงเรียนแรกของโครงการนี้

Back
โครงการ KPRU ROAD SHOW แนะแนวการศึกษาต่อประจำปี 2562
 
Download
โครงการ KPRU ROAD SHOW แนะแนวการศึกษาต่อประจำปี 2562
 
Download
โครงการ KPRU ROAD SHOW แนะแนวการศึกษาต่อประจำปี 2562
 
Download
โครงการ KPRU ROAD SHOW แนะแนวการศึกษาต่อประจำปี 2562
 
Download
โครงการ KPRU ROAD SHOW แนะแนวการศึกษาต่อประจำปี 2562
 
Download
โครงการ KPRU ROAD SHOW แนะแนวการศึกษาต่อประจำปี 2562
 
Download
โครงการ KPRU ROAD SHOW แนะแนวการศึกษาต่อประจำปี 2562
 
Download
โครงการ KPRU ROAD SHOW แนะแนวการศึกษาต่อประจำปี 2562
 
Download
โครงการ KPRU ROAD SHOW แนะแนวการศึกษาต่อประจำปี 2562
 
Download
โครงการ KPRU ROAD SHOW แนะแนวการศึกษาต่อประจำปี 2562
 
Download
โครงการ KPRU ROAD SHOW แนะแนวการศึกษาต่อประจำปี 2562
 
Download
โครงการ KPRU ROAD SHOW แนะแนวการศึกษาต่อประจำปี 2562
 
Download
โครงการ KPRU ROAD SHOW แนะแนวการศึกษาต่อประจำปี 2562
 
Download
โครงการ KPRU ROAD SHOW แนะแนวการศึกษาต่อประจำปี 2562
 
Download
โครงการ KPRU ROAD SHOW แนะแนวการศึกษาต่อประจำปี 2562
 
Download
โครงการ KPRU ROAD SHOW แนะแนวการศึกษาต่อประจำปี 2562
 
Download
โครงการ KPRU ROAD SHOW แนะแนวการศึกษาต่อประจำปี 2562
 
Download
โครงการ KPRU ROAD SHOW แนะแนวการศึกษาต่อประจำปี 2562
 
Download
โครงการ KPRU ROAD SHOW แนะแนวการศึกษาต่อประจำปี 2562
 
Download
โครงการ KPRU ROAD SHOW แนะแนวการศึกษาต่อประจำปี 2562
 
Download
โครงการ KPRU ROAD SHOW แนะแนวการศึกษาต่อประจำปี 2562
 
Download
โครงการ KPRU ROAD SHOW แนะแนวการศึกษาต่อประจำปี 2562
 
Download
โครงการ KPRU ROAD SHOW แนะแนวการศึกษาต่อประจำปี 2562
 
Download
โครงการ KPRU ROAD SHOW แนะแนวการศึกษาต่อประจำปี 2562
 
Download
โครงการ KPRU ROAD SHOW แนะแนวการศึกษาต่อประจำปี 2562
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery