RSS

KPRU Road Show 2019 ณ โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา

     

             วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการ KPRU ROAD SHOW แนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อให้คำปรึกษาและแนะแนวสาขาวิชาที่น่าสนใจให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการทุนเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดตาก จังหวัดพิจิตร และจังหวัดสุโขทัย โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 15 ธันวาคม 2561 สอบถามรายละเอียด 055 706 547 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Back
img_0196_resize
 
Download
img_0194_resize
 
Download
img_0185_resize
 
Download
img_0184_resize
 
Download
img_0181_resize
 
Download
img_0180_resize
 
Download
img_0177_resize
 
Download
img_0173_resize
 
Download
img_0170_resize
 
Download
img_0165_resize
 
Download
img_0160_resize
 
Download
img_0157_resize
 
Download
img_0154_resize
 
Download
img_0146_resize
 
Download
img_0141_resize
 
Download
img_0138_resize
 
Download
img_0136_resize
 
Download
img_0133_resize
 
Download
img_0124_resize
 
Download
img_0120_resize
 
Download
img_0115_resize
 
Download
img_0102_resize
 
Download
img_0101_resize
 
Download
img_0099_resize
 
Download
img_0093_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery