RSS

KPRU Road Show 2019 ณ โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม

      วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการ KPRU ROAD SHOW แนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อให้คำปรึกษาและแนะแนวสาขาวิชาที่น่าสนใจให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการทุนเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดตาก จังหวัดพิจิตร และจังหวัดสุโขทัย โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 15 ธันวาคม 2561 สอบถามรายละเอียด 055 706 547 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Back
1k8a9818_resize
 
Download
1k8a9815_resize
 
Download
1k8a9813_resize
 
Download
1k8a9812_resize
 
Download
1k8a9810_resize
 
Download
1k8a9805_resize
 
Download
1k8a9801_resize
 
Download
1k8a9800_resize
 
Download
1k8a9797_resize
 
Download
1k8a9794_resize
 
Download
1k8a9788_resize
 
Download
1k8a9786_resize
 
Download
1k8a9778_resize
 
Download
1k8a9777_resize
 
Download
1k8a9769_resize
 
Download
1k8a9763_resize
 
Download
1k8a9761_resize
 
Download
1k8a9757_resize
 
Download
1k8a9756_resize
 
Download
1k8a9751_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery