RSS

KPRU Road Show 2019 ณ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

      วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการ KPRU ROAD SHOW แนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อให้คำปรึกษาและแนะแนวสาขาวิชาที่น่าสนใจให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการทุนเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดตาก จังหวัดพิจิตร และจังหวัดสุโขทัย โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 15 ธันวาคม 2561 สอบถามรายละเอียด 055 706 547 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Back
1k8a9998_resize
 
Download
1k8a9978_resize
 
Download
1k8a9971_resize
 
Download
1k8a9966_resize
 
Download
1k8a9964_resize
 
Download
1k8a9963_resize
 
Download
1k8a9961_resize
 
Download
1k8a9959_resize
 
Download
1k8a9950_resize
 
Download
1k8a9948_resize
 
Download
1k8a9946_resize
 
Download
1k8a9939_resize
 
Download
1k8a9931_resize
 
Download
1k8a9930_resize
 
Download
1k8a9927_resize
 
Download
1k8a9926_resize
 
Download
1k8a9908_resize
 
Download
1k8a9904_resize
 
Download
1k8a9900_resize
 
Download
1k8a9843_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery