RSS

                                                                             ตรุษจีน มรกพ. 2562
    วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในโครงการตรุษจีน ประจำปี 2562 จัดโดย โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ ร่วมกับโปรแกรมวิชาภาษาจีน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
    โครงการตรุษจีน จัดขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยฯ และเป็นการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน รวมถึงเป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและเสริมสร้างประสบการณ์ เกิดความรัก ความสามัคคี ให้แก่นักศึกษาและผู้เข้าร่วมโครงการ นอกจานี้ยังเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และทำให้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเทศกาลตรุษจีน โดยภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ กิจกรรมเปิดโลกภาษาและวัฒนธรรมจีน การแสดงเชิดสิงโต แห่มังกร ระบำจีน รำบำไทเก๊ก เป็นต้น  

                                                                             ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Back
img_8226
 
Download
img_8214
 
Download
img_8193
 
Download
img_8134
 
Download
img_8086
 
Download
img_8078
 
Download
img_8070
 
Download
img_8065
 
Download
img_8061
 
Download
img_8059
 
Download
img_8057
 
Download
img_8050
 
Download
img_8044
 
Download
img_8041
 
Download
img_8037
 
Download
img_8030
 
Download
img_8026
 
Download
img_8016
 
Download
img_8012
 
Download
1k8a1211
 
Download
1k8a1186
 
Download
1k8a1182
 
Download
1k8a1162
 
Download
1k8a1149
 
Download
1k8a1147
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery