RSS

                   การนำเสนอผลงานและนวัฒกรรม การยกระดับคุณภาพการเรียนด้านการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ของนักเรียนระดับชั้นการศึกษาขั้นพื้นฐาน

             วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดตาก ร่วมกันจัดนิทรรศการณ์ "การนำเสนอผลงานและนวัฒกรรม การยกระดับคุณภาพการเรียนด้านการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ของนักเรียนระดับชั้นการศึกษาขั้นพื้นฐาน" ภายใต้แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 41 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เขต 2 จำนวน 21 โรงเรียน และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาตาก เขต 1 เขต 2 จำนวน 20 โรงเรียน ซึ่งมีทั้งผู้บริหารและคณะครูที่เข้าร่วมรับชมรับฟัง จำนวนทั้งสิ้น 270 คน สำหรับกิจกรรมมีการจัดแสดงผลงานของนักเรียนของแต่ละโรงเรียนของแต่ละเขตพื้นที่ มีการมอบรางวัลนวัตกรรมดีเด่นให้กับโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ ทั้งสิ้น 5 รางวัล พร้อมทั้งชมแสดงของนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากท่านเทวัญ หุตะเสวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด และรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการนี้ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

                                                                      ข่าว/ภาพ โดย : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Back
dsc02413_resize
 
Download
dsc02405_resize
 
Download
dsc02397_resize
 
Download
dsc02394_resize
 
Download
dsc02393_resize
 
Download
dsc02391_resize
 
Download
dsc02388_resize
 
Download
dsc02385_resize
 
Download
dsc02356_resize
 
Download
dsc02345_resize
 
Download
dsc02339_resize
 
Download
dsc02314_resize
 
Download
dsc02306_resize
 
Download
dsc02302_resize
 
Download
dsc02301_resize
 
Download
dsc02300_resize
 
Download
dsc02298_resize
 
Download
dsc02297_resize
 
Download
dsc02296_resize
 
Download
dsc02294_resize
 
Download
dsc02290_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery