RSS

                                   การประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
       วันที่ 26 สิงหาคม 2562 ที่สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ดร.นำพิชญ์ ธรรมหิเวศน์ รักษาการคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และคณาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ ให้การต้อนรับและร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน การเตรียมความพร้อมหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมี อาจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาการจัดการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนางสาวจริยา พันธุ์วิทยากูล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลกำแพงเพชร เป็นผู้ตรวจติดตาม  ทั้งนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีกำหนดเข้ารับการตรวจประเมินจากสภาการพยาบาล ในวันที่ 30 กันยายน – 1 ตุลาคม 2562 เพื่อเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
                                                        ภาพ/ข่าว โดย : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Back
img_9991_resize
 
Download
img_9990_resize
 
Download
img_9989_resize
 
Download
img_9988_resize
 
Download
img_9987_resize
 
Download
img_9986_resize
 
Download
img_9985_resize
 
Download
img_9983_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery