RSS

EDU STAR SERCH 2019

          เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 18.00 น. ที่ห้องประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรม  การประกวด ดาว เดือน คณะครุศาสตร์ศาสตร์ ประจำปี 2562 “EDU STAR SERCH 2019”  

โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วชิระ  วิชชุวรนันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ พร้อมด้วย ดร.ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวเปิดการจัดกิจกรรม ภายในกิจกรรมมีการประกวดกองเชียร์ยอกเยี่ยม การประกวด ดาว-เดือน คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2562 การมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด ดาวเด่นคณะครุศาสตร์ และการอำลาตำแหน่งของดาวและเดือน คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2561 ซึ่งการประกวด ดาว,เดือน คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2562 โดยมีผลการประกวดดังนี้

รางวัลชนะเลิศฝ่ายชาย B11 นายภูริณัฐ  กอบัวกลาง  โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา

รางวัลชนะเลิศฝ่ายหญิง G18 นางสาวณัฐมน ศรีราพัฒน์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ

รองชนะเลิศอันดับ 1 ฝ่ายชาย B17 B17 นายมาณพ  จุมจันทึก ปรแกรมวิชาสังคมศึกษา

รองชนะเลิศอันดับ 1 ฝ่ายหญิง G01 นางสาวสุรพัศญาน์ ดิสกุล โแรปกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย

รองชนะเลิศอันดับ 2 ฝ่ายชาย B04 นายสหฤทธิ์ หลำใจซื่อ โปรแกรมวิชาพลศึกษา

รองชนะเลิศอันดับ 2 ฝ่ายหญิง G10 นางสาวชื่นนภา จุมภาลี โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ

รางวัล ขวัญใจ Social  ฝ่ายชาย B15 นายณัฐภัทร สังข์อนันต์  โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา

รางวัล ขวัญใจ Social  ฝ่ายหญิง G01 นางสาวปัณฑารีย์ จงกลรัตน์  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ

นอกจากนี้ภายในงานยังมีวงดนตรี มาสร้างความสนุกสนานกับผู้ที่มาร่วมงานดังกล่าว

Back
img_7455_resize
 
Download
img_7452_resize
 
Download
img_7423_resize
 
Download
img_7419_resize
 
Download
img_7412_resize
 
Download
img_7401_resize
 
Download
img_7398_resize
 
Download
img_7371_resize
 
Download
img_7354_resize
 
Download
img_7340_resize
 
Download
img_7329_resize
 
Download
img_7304_resize
 
Download
img_7301_resize
 
Download
img_7299_resize
 
Download
img_7293_resize
 
Download
img_7289_resize
 
Download
img_7288_resize
 
Download
img_7283_resize
 
Download
img_7273_resize
 
Download
img_7270_resize
 
Download
img_7268_resize
 
Download
img_7265_resize
 
Download
img_7229_resize
 
Download
img_7218_resize
 
Download
img_7216_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery