RSS

                         กองพัฒนานักศึกษาจัดพิธีไหว้ครู "น้อมจิตวันทา บูชาครู" ของนักศึกษาภาคเสาร์-อาทิตย์ (กศ.บป.) ประจำปีการศึกษา 2562

          วันที่ 14 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุมสุพรรณิการ์ อาคารกิจการนักศึกษาและคณะพยาบาลศาสตร์ (อาคาร SAC) กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดพิธีไหว้ครู "น้อมจิตวันทา บูชาครู" ของนักศึกษาภาคเสาร์-อาทิตย์ การศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรประจำการ(กศ.บป.) จำนวนทั้งสิ้น 125 คน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานจุดธูปเทียนพร้อมทั้งเป็นผู้แทนคณาจารย์ให้โอวาสแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประปีการศึกษา 2562 ทุกคน                        

                                           ภาพ / ข่าว โดยงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Back
img_4488_resize
 
Download
img_4481_resize
 
Download
img_4477_resize
 
Download
img_4471_resize
 
Download
img_4466_resize
 
Download
img_4463_resize
 
Download
img_4460_resize
 
Download
img_4454_resize
 
Download
img_4453_resize
 
Download
img_4451_resize
 
Download
img_4448_resize
 
Download
img_4446_resize
 
Download
img_4441_resize
 
Download
img_4436_resize
 
Download
img_4430_resize
 
Download
img_4416_resize
 
Download
img_4413_resize
 
Download
img_4410_resize
 
Download
img_4407_resize
 
Download
img_4404_resize
 
Download
img_4402_resize
 
Download
img_4401_resize
 
Download
img_4399_resize
 
Download
img_4398_resize
 
Download
img_4397_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery