RSS

                                 กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาผู้กู้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ประจำปี 2562

            วันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 13.00 - 15.30 น. ที่ห้อนประชุมราชพฤกษ์ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาผู้กู้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมาหวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมพร้อมกับกล่าวต้อนรับวิทยากร คุณกอบศักดิ์ ด้วงนา หนัวหน้าส่วนผู้บริหารงาน ฝ่ายบริหารโครงการภาครัฐ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร มาบรรยายในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินกู้ หลักเกณฑ์และระเบียบกองทุน  ร่วมไปถึง การชำระหนี้กองทุน กยศ. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนมากขึ้นแก่ตัวนักศึกษาผู้กู้ กยศ.

                                                      ภาพ / ข่าว : โดยงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Back
dsc04406_resize
 
Download
dsc04403_resize
 
Download
dsc04402_resize
 
Download
dsc04401_resize
 
Download
dsc04400_resize
 
Download
dsc04399_resize
 
Download
dsc04398_resize
 
Download
dsc04396_resize
 
Download
dsc04395_resize
 
Download
dsc04394_resize
 
Download
dsc04393_resize
 
Download
dsc04392_resize
 
Download
dsc04389_resize
 
Download
dsc04388_resize
 
Download
dsc04386_resize
 
Download
dsc04385_resize
 
Download
dsc04384_resize
 
Download
dsc04383_resize
 
Download
dsc04382_resize
 
Download
dsc04379_resize
 
Download
dsc04376_resize
 
Download
dsc04375_resize
 
Download
dsc04373_resize
 
Download
dsc04371_resize
 
Download
dsc04369_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery