RSS

                    งานแถลงข่าว  “EDU RUN วิ่งเพื่อน้อง” ครั้งที่ 1   วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารนวัตกรรมทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

             คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้กำหนดจัดงาน “EDU-RUN วิ่งเพื่อน้อง” ครั้งที่ 1 เพื่อมุ่งส่งเสริมให้นักศึกษา อาจารย์ ศิษย์เก่าและประชาชนทั่วไปได้ร่วมสมทบทุนการศึกษาของนักศึกษาครูที่เรียนดี มีความประพฤติดีแต่ขาดทุนทรัพย์ พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ผู้ที่สนใจร่วมโครงการได้เห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย เพื่อมีสุขภาพที่ดีสมบูรณ์แข็งแรง ในวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  ซึ่งแบ่งเส้นทางวิ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่ วิ่งชมมหาวิทยาลัยระยะ 5 กิโลเมตร  และวิ่งชมเมืองกำแพงระยะ 11 กิโลเมตร 

             สำหรับการลงทะเบียน  5 กิโลเมตร  บุคคลทั่วไป 350 บาท  /  11 กิโลเมตร  บุคคลทั่วไป 450 บาท  นักศึกษาลงทะเบียนราคาเดียว 250 บาท  จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 สามารถเลือกวิ่งได้ทั้ง 2 ระยะ  และสำหรับการลงทะเบียนระดับ VIP  ราคาเดียว 1,000 บาท  สามารถเลือกวิ่งได้ทั้ง 2 ระยะเช่นกัน  การลงทะเบียนท่านจะได้รับเสื้อ 1 ท่าน/1 ตัว  และรับเหรียญที่ระลึกเฉพาะผู้เข้าเส้นชัยเท่านั้น
โล่รางวัลสำหรับแต่ละรุ่น มีดังนี้
VIP            5 KM  อันดับ 1 - 3    ช/ญ
                11 KM  อันดับ 1 - 3    ช/ญ
นักศึกษา               อันดับ 1 - 3    ช/ญ

บุคคลทั่วไป
5 KM     อันดับ 1 - 3 ช/ญ ของกลุ่มอายุ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ต่อไปนี้
                  กลุ่มที่ 1 อายุไม่เกิน 25 ปี                      กลุ่มที่ 2 อายุ 26-45 ปี
                  กลุ่มที่ 3 อายุ 46 ปีขึ้นไป
11 KM    อันดับ 1-3 ช/ญ ของกลุ่มอายุ แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ต่อไปนี้
                  กลุ่มที่ 1 อายุไม่เกิน 15 ปี                      กลุ่มที่ 2 อายุ 16-29 ปี        
                  กลุ่มที่ 3 อายุ 30-49 ปี                          กลุ่มที่ 4 อายุ 50 ปีขึ้นไป

              สำหรับผู้ที่สนใจจะร่วมซื้อเฉพาะเสื้อ  โดยไม่ประสงค์วิ่งนั้น  สามารถเลือกซื้อได้  ตามระยะทาง 5 กิโลเมตร ราคา 160 บาท  ระยะทาง 11 กิโลเมตร ราคา 180 บาท  และ VIP ราคา 220 บาท  ไม่รวมค่าจัดส่ง

**การลงทะเบียน  สามารถดำเนินการผ่านเว็บไซต์ https://edu.kpru.ac.th/eduforrun/หรือสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานคณะครุศาสตร์  โทร.055-706-555 ต่อ 2010  ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 นี้เท่านั้น

Back
img_6190_resize
 
Download
img_6185_resize
 
Download
img_6182_resize
 
Download
img_6180_resize
 
Download
img_6167_resize
 
Download
img_6158_resize
 
Download
img_6150_resize
 
Download
img_6143_resize
 
Download
img_6138_resize
 
Download
img_6134_resize
 
Download
img_6132_resize
 
Download
img_6130_resize
 
Download
img_6126_resize
 
Download
img_6123_resize
 
Download
img_6117_resize
 
Download
img_6115_resize
 
Download
1k8a9726_resize
 
Download
1k8a9721_resize
 
Download
1k8a9720_resize
 
Download
1k8a9714_resize
 
Download
1k8a9713_resize
 
Download
1k8a9702_resize
 
Download
1k8a9669_resize
 
Download
1k8a9668_resize
 
Download
1k8a9664_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery