RSS

โครงการอบรมการประเมินสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ที่ห้องประชุมดาวเรือง ชั้น 9 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ(อาคาร 14) เวลา 13:00 น. กองกลางสำนักงานอธิการบดี
จัดโครงการอบรมการประเมินสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น เพื่อให้ความรู้และทำความเข้าใจในการเตรียมตัวเขียนเอกสารเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์สุรชัย  ขวัญเมือง มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 50 คน

Back
1k8a0273_resize
 
Download
1k8a0272_resize
 
Download
1k8a0271_resize
 
Download
1k8a0269_resize
 
Download
1k8a0265_resize
 
Download
1k8a0264_resize
 
Download
1k8a0263_resize
 
Download
1k8a0262_resize
 
Download
1k8a0261_resize
 
Download
1k8a0260_resize
 
Download
1k8a0259_resize
 
Download
1k8a0258_resize
 
Download
1k8a0256_resize
 
Download
1k8a0255_resize
 
Download
1k8a0254_resize
 
Download
1k8a0253_resize
 
Download
1k8a0251_resize
 
Download
1k8a0250_resize
 
Download
1k8a0249_resize
 
Download
1k8a0246_resize
 
Download
1k8a0245_resize
 
Download
1k8a0244_resize
 
Download
1k8a0243_resize
 
Download
1k8a0242_resize
 
Download
1k8a0241_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery