RSS

พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
เตรียมความพร้อมในการเข้ารับการตรวจประเมินโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)

          เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. กองกลาง สำนักงานอธิการบดี นำโดย ดร.มะลิวัลย์ รอดกำเหนิด  ผู้อำนวยการกองกลาง จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องก๊าซเรือนกระจก และถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องสำนักงานสีเขียว แก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้ความรู้และตระหนักถึงความสำคัญของก๊าซเรือนกระจก อีกทั้งเป็นการรักษามาตรฐานของสำนักงานสีเขียว (Green Office) และเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ รวมไปถึงเทคนิค และวิธีการดำเนินการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการตรวจประเมินโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ในปี 2563

Back
1k8a7005_resize
 
Download
1k8a7003_resize
 
Download
1k8a6998_resize
 
Download
1k8a6996_resize
 
Download
1k8a6992_resize
 
Download
1k8a6991_resize
 
Download
1k8a6989_resize
 
Download
1k8a6988_resize
 
Download
1k8a6987_resize
 
Download
1k8a6986_resize
 
Download
1k8a6985_resize
 
Download
1k8a6984_resize
 
Download
1k8a6982_resize
 
Download
1k8a6978_resize
 
Download
1k8a6971_resize
 
Download
1k8a6969_resize
 
Download
1k8a6966_resize
 
Download
1k8a6965_resize
 
Download
1k8a6964_resize
 
Download
1k8a6962_resize
 
Download
1k8a6961_resize
 
Download
1k8a6958_resize
 
Download
1k8a6957_resize
 
Download
1k8a6955_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery