RSS

บริษัท ซี พี ออล์ จำกัด (มหาชน) มอบเจลแอลกอฮอล์ 600 ขวด

          วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 12.00 น. ที่ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี รับมอบเจลแอลกอฮอล์ 70% ขนาด 500 มิลลิลิตร จำนวน 600 ขวด  จาก บริษัท ซี พี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ในโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความปลอดภัย และเป็นการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 แก่บุคอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในช่วงเปิดภาคเรียนนี้   ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอขอบพระคุณในความปรารถนาดีจาก บริษัท ซี พี ออลล์ จำกัด (มหาชน) อย่างยิ่ง

Back
บริษัท ซี พี ออล์ จำกัด (มหาชน) มอบเจลแอลกอฮอล์ 600 ขวด
 
Download
บริษัท ซี พี ออล์ จำกัด (มหาชน) มอบเจลแอลกอฮอล์ 600 ขวด
 
Download
บริษัท ซี พี ออล์ จำกัด (มหาชน) มอบเจลแอลกอฮอล์ 600 ขวด
 
Download
บริษัท ซี พี ออล์ จำกัด (มหาชน) มอบเจลแอลกอฮอล์ 600 ขวด
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery