RSS

พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
รับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office)

 

      วันที่ 10 กันยายน 2563 ที่พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เข้ารับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2563

         ผศ.ดร.พธูรำไพ ประภัสสร ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมให้การต้อนรับและเข้ารับการประเมินสำนักงานสีเขียว จากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ประกอบด้วย นางสาวฆริศา  อยู่ป้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 จังหวัดนครสวรรค์ นายสุเมธ  แก้วน้อย  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และนายสรรเพ็ช  รอดพินิจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดกำแพงเพชร

        โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) เป็นโครงการที่ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในสำนักงาน เพื่อลดการใช้พลังงาน ดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อาทิ ลดปริมาณขยะโดยการลดการใช้ การใช้ซ้ำ การนำกลับมาใช้ใหม่ การลดและเลิกใช้สารเคมีอันตราย รวมทั้งการจัดซื้อ จัดจ้างสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปี  2561 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้รับการปะรเมินด้วยผลคะแนนระดับดีเยี่ยม สำหรับปีนี้เรามาร่วมลุ้นผลคะแนนไปกับพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรมด้วยกันนะคะ  

Back
1_resize
 
Download
1k8a0712_resize
 
Download
1k8a0711_resize
 
Download
1k8a0710_resize
 
Download
1k8a0709_resize
 
Download
1k8a0708_resize
 
Download
1k8a0707_resize
 
Download
1k8a0706_resize
 
Download
1k8a0705_resize
 
Download
1k8a0704_resize
 
Download
1k8a0701_resize
 
Download
1k8a0700_resize
 
Download
1k8a0697_resize
 
Download
1k8a0696_resize
 
Download
1k8a0694_resize
 
Download
1k8a0693_resize
 
Download
1k8a0689_resize
 
Download
1k8a0684_resize
 
Download
1k8a0683_resize
 
Download
1k8a0682_resize
 
Download
1k8a0679_resize
 
Download
1k8a0678_resize
 
Download
1k8a0677_resize
 
Download
1k8a0673_resize
 
Download
1k8a0672_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery