RSS

กิจกรรม ปันสุข ปันเวลา รวมพลังจิตอาสา KPRU ประจำปี 2564

 

          วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานอธิการบดี จัดกิจกรรม “ปันสุข ปันเวลา รวมพลังจิตอาสา KPRU” เพื่อสืบสานประเพณีไทยด้านพระพุทธศาสนา เนื่องจากวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นวันมาฆบูชา ทั้งนี้ ภายในกิจกรรมประกอบด้วย พิธีถวายเพลพระสงฆ์ ถวายผ้าป่า จตุปัจจัยและเครื่องไทยธรรม จากนั้นบุคลากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ทำความสะอาดศาลาการเปรียญ ขัดห้องน้ำ และตัดหญ้า เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และเพื่อสร้าง “จิตสาธารณะ” ให้กับบุคลากร ได้ทำประโยชน์เพื่อชุมชน เพื่อสังคม

Back
กิจกรรม ปันสุข ปันเวลา รวมพลังจิตอาสา KPRU ประจำปี 2564
 
Download
กิจกรรม ปันสุข ปันเวลา รวมพลังจิตอาสา KPRU ประจำปี 2564
 
Download
กิจกรรม ปันสุข ปันเวลา รวมพลังจิตอาสา KPRU ประจำปี 2564
 
Download
กิจกรรม ปันสุข ปันเวลา รวมพลังจิตอาสา KPRU ประจำปี 2564
 
Download
กิจกรรม ปันสุข ปันเวลา รวมพลังจิตอาสา KPRU ประจำปี 2564
 
Download
กิจกรรม ปันสุข ปันเวลา รวมพลังจิตอาสา KPRU ประจำปี 2564
 
Download
กิจกรรม ปันสุข ปันเวลา รวมพลังจิตอาสา KPRU ประจำปี 2564
 
Download
กิจกรรม ปันสุข ปันเวลา รวมพลังจิตอาสา KPRU ประจำปี 2564
 
Download
กิจกรรม ปันสุข ปันเวลา รวมพลังจิตอาสา KPRU ประจำปี 2564
 
Download
กิจกรรม ปันสุข ปันเวลา รวมพลังจิตอาสา KPRU ประจำปี 2564
 
Download
กิจกรรม ปันสุข ปันเวลา รวมพลังจิตอาสา KPRU ประจำปี 2564
 
Download
กิจกรรม ปันสุข ปันเวลา รวมพลังจิตอาสา KPRU ประจำปี 2564
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery