RSS

การนำผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้าสู่ตลาดออนไลน์ กำแพงเพชรมาร์เก็ตเพลส

 

          วันที 1 พฤศจิกายน 2564 สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ จัดกิจกรรมการให้ความรู้ "การนำผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้าสู่ตลาดออนไลน์ กำแพงเพชรมาร์เก็ตเพลส" โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี นายเทวัญ หุตะเสวี อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นวิทยากร
          การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้ประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษาที่อยู่ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T)  ให้มีงานทำ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมในพื้นที่ที่มีความครอบคลุมในประเด็นต่างๆ ตามปัญหา และความต้องการของชุมชน นั้น โดยการขับเคลื่อนโครงการ มีการส่งเสริมพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP แต่ยังขาดการถ่ายทอดสู่ตลาด จึงมีการวางแผนนำผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้าสู่ตลาดออนไลน์ กิจกรรมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Back
img_4215_resize
 
Download
img_4213_resize
 
Download
img_4210_resize
 
Download
img_4208_resize
 
Download
img_4205_resize
 
Download
img_4204_resize
 
Download
img_4202_resize
 
Download
img_4201_resize
 
Download
img_4200_resize
 
Download
img_4199_resize
 
Download
img_4198_resize
 
Download
img_4197_resize
 
Download
img_4196_resize
 
Download
img_4194_resize
 
Download
img_4193_resize
 
Download
img_4192_resize
 
Download
img_4191_resize
 
Download
img_4190_resize
 
Download
img_4189_resize
 
Download
img_4188_resize
 
Download
img_4186_resize
 
Download
img_4185_resize
 
Download
img_4184_resize
 
Download
img_4182_resize
 
Download
img_4181_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery