RSS

เตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนการศึกษาที่ 2/2564

          วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนการศึกษาที่ 2/2564 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมตามมาตรการและการเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคน่า 2019 (COVID 19) และการอำนวยความสะดวกของอาคาร สถานที่ ความสะอาดทั้งภายในและภายนอกอาคาร ตลอดจนบริเวณโดยรอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ซึ่งมีแม่บ้าน และนักการภารโรงของทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Back
img_4237_resize
 
Download
img_4236_resize
 
Download
img_4235_resize
 
Download
img_4234_resize
 
Download
img_4233_resize
 
Download
img_4232_resize
 
Download
img_4231_resize
 
Download
img_4230_resize
 
Download
img_4229_resize
 
Download
img_4228_resize
 
Download
img_4227_resize
 
Download
img_4226_resize
 
Download
img_4225_resize
 
Download
img_4224_resize
 
Download
img_4223_resize
 
Download
img_4222_resize
 
Download
img_4221_resize
 
Download
img_4220_resize
 
Download
img_4219_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery