RSS

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศึกษาดูงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
"โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย”

 

          วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
          ที่ห้องประชุมดาวเรือง ชั้น 8 อาคาเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) ผศ.ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดี กำแพงเพชร พร้อมด้วย ผศ.ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง รองอธิการบดี ผศ.ดร.ชญาดา กลิ่นจันทร์ รองอธิการบดี ผศ.ดร.ชาลี ตระกูล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ และรองผู้อำนวยการฯ บุคลากร สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ให้การต้อนรับ ผศ.สมญา อินทรเกษตร รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในการศึกษาดูงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ "โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T)

Back
img_4325_resize
 
Download
img_4324_resize
 
Download
img_4322_resize
 
Download
img_4321_resize
 
Download
img_4319_resize
 
Download
img_4318_resize
 
Download
img_4316_resize
 
Download
img_4314_resize
 
Download
img_4310_resize
 
Download
img_4305_resize
 
Download
img_4304_resize
 
Download
img_4302_resize
 
Download
img_4301_resize
 
Download
img_4299_resize
 
Download
img_4297_resize
 
Download
img_4296_resize
 
Download
img_4295_resize
 
Download
img_4294_resize
 
Download
img_4291_resize
 
Download
img_4290_resize
 
Download
img_4289_resize
 
Download
img_4288_resize
 
Download
img_4287_resize
 
Download
img_4286_resize
 
Download
img_4284_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery