RSS

ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ตรวจเยี่ยม สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ในการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีพ.ศ. 2564 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

 

          วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2564  เวลา 09.30 น. ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร กรมการปกครองจังหวัดกำแงเพชร ในโอกาสตรวจเยี่ยม ติดตาม ในการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีพ.ศ. 2564 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

          ซึ่งสนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีผู้เข้าสอบจำนวน 10,018 คน โดยแบ่งเป็น 5 สนามสอบ 19 อาคาร 150 ห้องสอบ และมีมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับผู้เข้าสอบ อย่างเคร่งครัด

Back
img_5039_resize
 
Download
img_5038_resize
 
Download
img_5037_resize
 
Download
img_5033_resize
 
Download
img_5032_resize
 
Download
img_5031_resize
 
Download
img_5030_resize
 
Download
img_5028_resize
 
Download
img_5027_resize
 
Download
img_5026_resize
 
Download
img_5025_resize
 
Download
img_5022_resize
 
Download
img_5021_resize
 
Download
img_5020_resize
 
Download
img_5019_resize
 
Download
img_5017_resize
 
Download
img_5016_resize
 
Download
img_5015_resize
 
Download
img_5014_resize
 
Download
img_5011_resize
 
Download
img_5010_resize
 
Download
img_5009_resize
 
Download
img_5007_resize
 
Download
img_5006_resize
 
Download
img_5005_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery