RSS

โครงการบริจาคโลหิต “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อด้วยใจ” 

      วันที่ 2 มีนาคม 2565 คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับสภากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการบริจาคโลหิต “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อด้วยใจ” โดยจะเปิดรับบริจาคเป็นช่วงเวลาทั้งหมด 4 รอบ รอบละ 100 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 400 คน ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 14.00 น. ณ หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Back
1k8a5267_resize
 
Download
1k8a5266_resize
 
Download
1k8a5264_resize
 
Download
1k8a5263_resize
 
Download
1k8a5261_resize
 
Download
1k8a5257_resize
 
Download
1k8a5256_resize
 
Download
1k8a5255_resize
 
Download
1k8a5253_resize
 
Download
1k8a5252_resize
 
Download
1k8a5245_resize
 
Download
1k8a5244_resize
 
Download
1k8a5243_resize
 
Download
1k8a5240_resize
 
Download
1k8a5239_resize
 
Download
1k8a5237_resize
 
Download
1k8a5235_resize
 
Download
1k8a5232_resize
 
Download
1k8a5231_resize
 
Download
1k8a5229_resize
 
Download
1k8a5228_resize
 
Download
1k8a5227_resize
 
Download
1k8a5226_resize
 
Download
1k8a5225_resize
 
Download
1k8a5224_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery