RSS

ปรับปรุงภูมิทัศน์ค่ายลูกเสือ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

          วันที่ 11 มีนาคม 2565 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ค่ายลูกเสือ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีผศ.ดร.ขวัญชัย  ขัวนา เป็นผู้ควบคุมและดูแลนำนักศึกษาร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาดังกล่าว จัดขึ้นเวลา 13.00-16.00 น. ณ ค่ายรามจิตติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Back
1k8a9125_resize
 
Download
1k8a9124_resize
 
Download
1k8a9123_resize
 
Download
1k8a9122_resize
 
Download
1k8a9121_resize
 
Download
1k8a9120_resize
 
Download
1k8a9118_resize
 
Download
1k8a9117_resize
 
Download
1k8a9116_resize
 
Download
1k8a9114_resize
 
Download
1k8a9113_resize
 
Download
1k8a9112_resize
 
Download
1k8a9111_resize
 
Download
1k8a9110_resize
 
Download
1k8a9109_resize
 
Download
1k8a9108_resize
 
Download
1k8a9107_resize
 
Download
1k8a9106_resize
 
Download
1k8a9105_resize
 
Download
1k8a9104_resize
 
Download
1k8a9103_resize
 
Download
1k8a9102_resize
 
Download
1k8a9101_resize
 
Download
1k8a9100_resize
 
Download
1k8a9098_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery