RSS

KPRU NEWS : มรภ.กำแพงเพชร

         จัดการบรรยายพิเศษ "ปรับความคิดและมาตรฐานทางจริยธรรมนำสู่การพัฒนา" วันที่ 28 มีนาคม 2565 ผศ.ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง ปรับความคิดและมาตรฐานทางจริยธรรมนำสู่การพัฒนา โดยมี ผศ.เกียรติศักดิ์ รักษาสัตย์ เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถที่อยู่บนฐานจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต จัดขึ้น ณ หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และถ่ายทอดสดให้บุคลากรและผู้ที่สนใจร่วมรับชมผ่านเฟสบุคแฟนเพจมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Back
img_9999
 
Download
img_9998
 
Download
img_9997
 
Download
img_9996
 
Download
img_9995
 
Download
img_9994
 
Download
img_9993
 
Download
img_9992
 
Download
img_9991
 
Download
img_9988
 
Download
img_9987
 
Download
img_9985
 
Download
img_9982
 
Download
img_9980
 
Download
img_9979
 
Download
img_9977
 
Download
img_9974
 
Download
img_9973
 
Download
img_9971
 
Download
img_9970
 
Download
img_9969
 
Download
img_9968
 
Download
img_9965
 
Download
img_9964
 
Download
img_9963
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery