RSS

กระทรวง อว. จัดประชุมสรุปผลงาน "อว.ช่วยชาติฝ่าวิกฤติโควิด-19"

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ผศ.ดร.ชญาดา กลิ่นจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย ผศ.ดร.วนัสนันท์ ศิริรัตนะ ผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด และ ผศ.กฤติเดช จินดาภัทร์ ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เข้าร่วมการประชุมสรุปผลงาน “อว.ช่วยชาติฝ่าวิกฤติโควิด- 19” โดยมี ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เป็นประธาน มี ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พร้อมอธิการบดีมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ผู้บริหารหน่วยงาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของ อว.เข้าร่วม พร้อมมีการมอบโล่เพื่อขอบคุณให้กับหน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษาที่มาช่วยในวิกฤติโควิด - 19 ในครั้งนี้

 
สำหรับงาน “อว.ช่วยชาติฝ่าวิกฤติโควิด-19 จัดขึ้นเพื่อแถลงความสำเร็จในการขับเคลื่อนภารกิจและขอบคุณสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการสนับสนุนภารกิจดังกล่าว ซึ่งถือเป็นความสำเร็จส่วนหนึ่งในการปฏิรูปบทบาทอุดมศึกษากับการพัฒนาสังคม
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นหน่วยงานที่ร่วมขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าว ด้วยการเป็นสถานที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ประจำจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีอาคารโรงยิม 3 สนมฟุตซอล รองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 150 เตียง และอาคารโรงยิม 2 รองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 100 เตียง และสถานที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีอาคารกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด รองรับผู้ป่วยจำนวน 160 เตียง
 
โดย ศ. (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.อว. กล่าวถึงสรุปผลงาน “อว.ช่วยชาติฝ่าวิกฤติโควิด - 19” ว่า ที่ผ่านมา อว.ได้เข้ามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโควิด - 19 มาตั้งแต่ต้น โดยส่งทีมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจากโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์ในสังกัด 27 แห่ง เข้าร่วมทีมกับกระทรวงสาธารณสุข ดูแลผู้ป่วยหนัก เข้าตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อเชิงรุกในพื้นที่ พร้อมจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ศูนย์แยกกักชุมชน อว. เพื่อให้บริการบุคลากร นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด จนถึงปัจจุบัน มีจำนวนเตียงรองรับได้ถึง 16,500 เตียง ได้ดูแลผู้ติดเชื้อโควิด - 19 แล้วทั้งสิ้นจำนวน 118,433 คน นอกจากนั้น ยังเปิดศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด - 19 ตามวาระแห่งชาติ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่พร้อมกันทั่วไทย ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 11 ศูนย์ โดยให้บริการฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า 1 ล้านคน รวมทั้งจัดทำโครงการ “อว. พารอด” ภายใต้แนวคิด “เปลี่ยนคนที่รอเป็นคนที่รอด” ซึ่งเป็นการรวมพลังกันของทุกภาคส่วนเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวไทยให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิด -19 ผ่านช่องทางต่างๆ
Back
กระทรวง อว. จัดประชุมสรุปผลงาน "อว.ช่วยชาติฝ่าวิกฤติโควิด-19"
 
Download
กระทรวง อว. จัดประชุมสรุปผลงาน "อว.ช่วยชาติฝ่าวิกฤติโควิด-19"
 
Download
กระทรวง อว. จัดประชุมสรุปผลงาน "อว.ช่วยชาติฝ่าวิกฤติโควิด-19"
 
Download
กระทรวง อว. จัดประชุมสรุปผลงาน "อว.ช่วยชาติฝ่าวิกฤติโควิด-19"
 
Download
กระทรวง อว. จัดประชุมสรุปผลงาน "อว.ช่วยชาติฝ่าวิกฤติโควิด-19"
 
Download
กระทรวง อว. จัดประชุมสรุปผลงาน "อว.ช่วยชาติฝ่าวิกฤติโควิด-19"
 
Download
กระทรวง อว. จัดประชุมสรุปผลงาน "อว.ช่วยชาติฝ่าวิกฤติโควิด-19"
 
Download
กระทรวง อว. จัดประชุมสรุปผลงาน "อว.ช่วยชาติฝ่าวิกฤติโควิด-19"
 
Download
กระทรวง อว. จัดประชุมสรุปผลงาน "อว.ช่วยชาติฝ่าวิกฤติโควิด-19"
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery