RSS

การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 3 (164)/2565

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เข้าร่วมการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 3 (164)/2565 เพื่อรายงานความคืบหน้า และหารือเรื่องสำคัญที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในโอกาสนี้ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ได้มารับทราบผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนางานให้ประสบผลสำเร็จมากยิ่งขึ้น

Back
การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565
 
Download
การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565
 
Download
การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565
 
Download
การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565
 
Download
การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565
 
Download
การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565
 
Download
การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery