RSS

ปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ

 

          วันที่ 5 ตุลาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน "ปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ" โดยมีบุคลากรใหม่จำนวนทั้งสิ้น 48 คน แบ่งออกเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ จำนวน 25 คน พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน จำนวน 16 คน และพนักงานราชการ จำนวน 7 คน ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)

Back
img_9858_resize
 
Download
img_9857_resize
 
Download
img_9855_resize
 
Download
img_9854_resize
 
Download
img_9853_resize
 
Download
img_9848_resize
 
Download
img_9847_resize
 
Download
img_9846_resize
 
Download
img_9843_resize
 
Download
img_9842_resize
 
Download
img_9841_resize
 
Download
img_9840_resize
 
Download
img_9837_resize
 
Download
img_9836_resize
 
Download
img_9835_resize
 
Download
img_9834_resize
 
Download
img_9833_resize
 
Download
img_9832_resize
 
Download
img_9831_resize
 
Download
img_9830_resize
 
Download
img_9829_resize
 
Download
img_9828_resize
 
Download
img_9827_resize
 
Download
img_9826_resize
 
Download
img_9824_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery