RSS

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่

                             วันที่ 20 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 6/2562 โดยก่อนเริ่มการประชุม เป็นพิธีมอบประกาศนียบัตรและช่อดอกไม้สำหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการเลื่อนหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ โดยมี รศ.ดร.โสรีช์ โพธิ์แก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเป็นผู้มอบ ซึ่งมีรายนามผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการจำนวน 2 ท่านดังนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  กึกก้อง
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาสพงษ์  รู้ทำนอง 
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 

Back
dsc02827_resize
 
Download
dsc02819_resize
 
Download
1k8a8796_resize
 
Download
1k8a8794_resize
 
Download
1k8a8793_resize
 
Download
1k8a8788_resize
 
Download
1k8a8773_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery