RSS

มรภ.กำแพงเพชร องค์กรปลอดโฟมบรรจุอาหาร 100 % ประจำปี 2562

          วันที่ 29 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นำโดยนางสาวอุทุมพร สอนบุญเกิด และนางสาวกชพรรณ พงษ์พยัคเลิศ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เข้ารับประกาศเกียรติคุณองค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 100 % ระดับทอง ประจำปี 2562  จากนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมซุ้มกอ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร

          ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้มีการรณรงค์ให้นักศึกษา และบุคลากร ลด ละ เลิก ใช้โฟมและถุงพลาสติก เพื่อเป็นองค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร และโดยได้ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยเลิกใช้กล่องโฟม และจัดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนไปยังผู้ประกอบการร้านค้าโดยรอบมหาวิทยาลัยในการร่วมใจลดใช้โฟมบรรจุอาหาร

Back
มรภ.กำแพงเพชร รับประกาศเกียรติคุณเป็นองค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ประจำปี 2562
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร รับประกาศเกียรติคุณเป็นองค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ประจำปี 2562
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร รับประกาศเกียรติคุณเป็นองค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ประจำปี 2562
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery