RSS

มรภ.กำแพงเพชร ร่วมปันสุข กับชุมชนบ้านวังยาง


          วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและบริการวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกิจกรรม “ตู้ปันสุข”  ณ บริเวณป้อมตำรวจ สายตรวจราชภัฏ ซึ่งจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของ ชาวบ้านบ้านวังยาง  กรรมการหมู่บ้าน อสม. ชรบ. หมู่ 1 ตำบลนครชุม ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร   โดยการนำอาหาร เครื่องดื่ม และเครื่องอุปโภคบริโภค ใส่ตู้ปันสุข เพื่อมอบให้กับผู้ยากไร้ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019          

Back
มรภ.กำแพงเพชร ร่วมปันสุข กับชุมชนบ้านวังยาง
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร ร่วมปันสุข กับชุมชนบ้านวังยาง
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร ร่วมปันสุข กับชุมชนบ้านวังยาง
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร ร่วมปันสุข กับชุมชนบ้านวังยาง
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร ร่วมปันสุข กับชุมชนบ้านวังยาง
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร ร่วมปันสุข กับชุมชนบ้านวังยาง
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร ร่วมปันสุข กับชุมชนบ้านวังยาง
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร ร่วมปันสุข กับชุมชนบ้านวังยาง
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร ร่วมปันสุข กับชุมชนบ้านวังยาง
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร ร่วมปันสุข กับชุมชนบ้านวังยาง
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร ร่วมปันสุข กับชุมชนบ้านวังยาง
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร ร่วมปันสุข กับชุมชนบ้านวังยาง
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร ร่วมปันสุข กับชุมชนบ้านวังยาง
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร ร่วมปันสุข กับชุมชนบ้านวังยาง
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร ร่วมปันสุข กับชุมชนบ้านวังยาง
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร ร่วมปันสุข กับชุมชนบ้านวังยาง
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร ร่วมปันสุข กับชุมชนบ้านวังยาง
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร ร่วมปันสุข กับชุมชนบ้านวังยาง
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร ร่วมปันสุข กับชุมชนบ้านวังยาง
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร ร่วมปันสุข กับชุมชนบ้านวังยาง
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร ร่วมปันสุข กับชุมชนบ้านวังยาง
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร ร่วมปันสุข กับชุมชนบ้านวังยาง
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร ร่วมปันสุข กับชุมชนบ้านวังยาง
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร ร่วมปันสุข กับชุมชนบ้านวังยาง
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร ร่วมปันสุข กับชุมชนบ้านวังยาง
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery