RSS

คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับ ชมรมศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ
ส่งธารน้ำใจ “KPRU ปันสุขให้นะ” แก่ผู้ยากไร้ ในสถานการณ์ COVID-19

            วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 12.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับ ชมรมศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดกา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ส่งธารน้ำใจ “KPRU ปันสุขให้นะ” แก่ผู้ยากไร้ ในสถานการณ์ COVID 19 นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์การันต์ เจริญสุวรรณ คณบดีฯ นายสุวัฒน์ ตรีบุพชาติสกุล ประธานชมรมศิษย์เก่าฯ พร้อมด้วยบุคลากร คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  ร่วมกันนำข้าวสาร อาหารแห้ง ไข่ไก่ น้ำดื่ม และยาสามัญประจำบ้าน ใส่ตู้ปันสุข “KPRU ปันสุขให้นะ”                      

            ในโอกาสนี้ คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดทำถุงยังชีพ จำนวน 20 ชุด มอบให้กับนายบุญทิน นนท์คำ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 บ้านวังยาง ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นำถุงยังชีพดังกล่าว ไปแจกจ่ายให้กับผู้ป่วยติดเตียง และประชาชนผู้ยากไร้ที่ไม่สามารถเดินทางมาด้วยตนเองได้ สำหรับตู้ปันสุข “KPRU ปันสุขให้นะ” ตั้งอยู่ที่ บริเวณหน้าอาคารน้ำเพชร (ธนาคารกรุงเทพ) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 

Back
159457_resize
 
Download
1k8a9527_resize
 
Download
1k8a9525_resize
 
Download
1k8a9524_resize
 
Download
1k8a9523_resize
 
Download
1k8a9522_resize
 
Download
1k8a9521_resize
 
Download
1k8a9520_resize
 
Download
1k8a9519_resize
 
Download
1k8a9518_resize
 
Download
1k8a9517_resize
 
Download
1k8a9514_resize
 
Download
1k8a9513_resize
 
Download
1k8a9512_resize
 
Download
1k8a9511_resize
 
Download
1k8a9510_resize
 
Download
1k8a9509_resize
 
Download
1k8a9507_resize
 
Download
1k8a9505_resize
 
Download
1k8a9502_resize
 
Download
1k8a9501_resize
 
Download
1k8a9500_resize
 
Download
1k8a9499_resize
 
Download
1k8a9498_resize
 
Download
1k8a9497_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery