RSS

พิธีมอบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายสิริวชิราภรณ์”
และโครงการรวมพลังสตรี สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน กำแพงเพชร เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2567


       วันที่ 25 มีนาคม 2567 ผศ.ดร.ตรรกพร สุขเกษม ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมพิธีมอบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายสิริวชิราภรณ์” และโครงการรวมพลังสตรี สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน กำแพงเพชร เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2567 โดยมีนายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธาน ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร

     เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดโครงการ Silk Festival 2023 สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี พระราชทานเครื่องหมายรับรองสินค้าแฟชั่นและหัตถกรรมพระราชทาน “Sustainable Fashion : แฟชั่นแห่งความยั่งยืน” แก่ช่างทอผ้า ช่างหัตถกรรม ผู้ผลิต และผู้ประกอบการ ที่สร้างสรรค์ผืนผ้าและหัตถกรรม ด้วยขั้นตอนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยต่อผู้สร้างสรรค์และผู้สวมใส่ ซึ่งเป็นการรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานสากล
จังหวัดกำแพงเพชรจึงได้ดำเนินการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการตามแนวพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” อย่างต่อเนื่อง โดยได้สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ที่มั่นคง ยังผลให้ช่างทอผ้า ช่างหัตถกรรม ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ปวงพสกนิกรจังหวัดกำแพงเพชรจะขอน้อมนำแนวพระดำริ ในการเพิ่มคุณค่า และมูลค่าผลิตภัณฑ์ ผ้าไทย ให้สามารถก้าวสู่ระดับสากล เพื่อวิถีชุมชนที่ยั่งยืน อันเป็นพลังที่จะสืบสานความเป็นไทยและสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป โดยมีส่วนราชการ กลุ่มทอผ้าและหัตถกรรมในจังหวัดกำแพงเพชรร่วมเข้ารับมอบลายผ้าพระราชทานฯ จำนวน 100 คน

     จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการรวมพลังสตรี สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดินกำแพงเพชร เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2567 ด้วยองค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 8 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันสตรีสากล เพื่อรำลึกถึงการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิสตรี เพื่อให้ได้มาซึ่งความเสมอภาค โดยได้ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งส่งเสริมสนับสนุนด้านเงินทุน เพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ และส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะผ้าไทย ตามนำแนวพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา มาประยุกต์ใช้ คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดกำแพงเพชร จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงจัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อเผยแพร่ผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายสิริวชิราภรณ์” และ “ผ้าลายชบาปัตตานี” กระตุ้นให้เกิดการสวมใส่ผ้าไทยผ้าพื้นเมือง ตามพระดำริ และเพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าไทยผ้าพื้นเมือง ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ อีกทั้งยังสร้างรายได้ให้กับกลุ่มสตรีช่างทอผ้า กลุ่มทอผ้า และช่างฝีมืองานหัตถกรรมอีกด้วย

Back
พิธีมอบลายผ้าพระราชทาน-ผ้าลายสิริวชิราภรณ์
 
Download
พิธีมอบลายผ้าพระราชทาน-ผ้าลายสิริวชิราภรณ์
 
Download
พิธีมอบลายผ้าพระราชทาน-ผ้าลายสิริวชิราภรณ์
 
Download
พิธีมอบลายผ้าพระราชทาน-ผ้าลายสิริวชิราภรณ์
 
Download
พิธีมอบลายผ้าพระราชทาน-ผ้าลายสิริวชิราภรณ์
 
Download
พิธีมอบลายผ้าพระราชทาน-ผ้าลายสิริวชิราภรณ์
 
Download
พิธีมอบลายผ้าพระราชทาน-ผ้าลายสิริวชิราภรณ์
 
Download
พิธีมอบลายผ้าพระราชทาน-ผ้าลายสิริวชิราภรณ์
 
Download
พิธีมอบลายผ้าพระราชทาน-ผ้าลายสิริวชิราภรณ์
 
Download
พิธีมอบลายผ้าพระราชทาน-ผ้าลายสิริวชิราภรณ์
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery