RSS
โครงการสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2563
โครงการสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2563
วันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ประจำปี 2564
วันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ประจำปี 2564
หนูน้อยลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2563
หนูน้อยลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2563
ทูลเกล้าฯ ถวายครุยวิทยฐานะ สมเด็จพระราชินี 2563
ทูลเกล้าฯ ถวายครุยวิทยฐานะ สมเด็จพระราชินี 2563
พิธีทำบุญใส่บาตรเพื่อถวายเป็นพระกุศลเนื่องในวาระวันคล้ายวันสวรรคต ร.๙ ณ พิพิธภัณฑ์เรือนไทย ปีพุทธศักราช 2563
พิธีทำบุญใส่บาตรเพื่อถวายเป็นพระกุศลเนื่องในวาระวันคล้ายวันสวรรคต ร.๙ ...
พิธีวางพวงมาลา และถวายบังคม ในหลวงรัชการที่ 9 ปีพุทธศักราช 2563
พิธีวางพวงมาลา และถวายบังคม ในหลวงรัชการที่ 9 ปีพุทธศักราช 2563
พิธีจุดเทียนน้อมรำลึก ในหลวงรัชกาลที่ 9 ประจำปี 2563
พิธีจุดเทียนน้อมรำลึก ในหลวงรัชกาลที่ 9 ประจำปี 2563
ราชภัฏกำแพงเพชร ร้อยดวงใจ สำนึก รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.9 ประจำปี 2563
ราชภัฏกำแพงเพชร ร้อยดวงใจ สำนึก รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.9 ประจำปี 25...
วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปี 2563
วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปี 2563
พิธีบวงสรวงพระพิฆเนศ ประจำปีการศึกษา 2563
พิธีบวงสรวงพระพิฆเนศ ประจำปีการศึกษา 2563
 พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม...
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2563
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2563
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
พิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563
พิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพ...
ค่ายราชภัฏจิตอาสาครั้งที่ 6
ค่ายราชภัฏจิตอาสาครั้งที่ 6
จิตอาสา KPRU ปันสุขสู่ชุมชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563
จิตอาสา KPRU ปันสุขสู่ชุมชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในพระบาทสมเด็จพระป...
ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563
ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ...
มรภ.กำแพงเพชร ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ  กับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์
มรภ.กำแพงเพชร ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยร...
การจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสา 904 วปร. พร้อมกับมอบเกียรติบัตรให้แก่คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ " ประจำปีการศึกษา 2562
การจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสา 904 วปร. พร้อมกับมอบเกียรติบัตรให...
มรภ.กำแพงเพชร จัดการประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 (ICAC10)
มรภ.กำแพงเพชร จัดการประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยา...
จัดโครงการถนนวัฒนธรรม “ถนนคนเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรม” กิจกรรมการประกวดธิดาผ้าปลอม ปี 2563
จัดโครงการถนนวัฒนธรรม “ถนนคนเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรม” กิจกรรมการประกวดธ...
โครงการถนนวัฒนธรรม “ถนนคนเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรม”
โครงการถนนวัฒนธรรม “ถนนคนเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรม”
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการค่ายอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่งเสริมสร้างจริยธรรมและบูรณาการการเรียนรู้งานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 6
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการค่ายอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่งเสริมสร้างจริ...
พิธีเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
พิธีเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
เตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
เตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
การอบรมแกนนำอาสาสมัครศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 2020
การอบรมแกนนำอาสาสมัครศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 2020
ราชภัฏลอยกระทง 2562
ราชภัฏลอยกระทง 2562
กองพัฒนานักศึกษาร่วมกับองค์การบริหารนักศึกษา มรภ.กำแพงเพชร จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ประจำปี 2562
กองพัฒนานักศึกษาร่วมกับองค์การบริหารนักศึกษา มรภ.กำแพงเพชร จัดกิจกรรมจ...
พิธีเจิมแผ่นดวงศิลาฤกษ์และไม้มงคล อาคารพระสังฆราชานุสรณ์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร
พิธีเจิมแผ่นดวงศิลาฤกษ์และไม้มงคล อาคารพระสังฆราชานุสรณ์ สมเด็จพระสังฆ...
การแสดงนาฏศิลป์ ดนตรี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวมรดกโลกเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ
การแสดงนาฏศิลป์ ดนตรี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวมรดกโลกเชิงอนุรักษ์ศิล...
จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา ประจำปี 2562
จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม...
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และ พิธีไหว้ครู ๒๕๖๒
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และ พิธีไหว้ครู ๒๕๖๒
สำนักงานอธิการบดี  ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562
สำนักงานอธิการบดี ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562
พิธีถวายเครื่องราชและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562
พิธีถวายเครื่องราชและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พร...
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนนาฏศิลป์อาเซียน ครั้งที่ 6
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนนาฏศิลป์อาเซียน ครั้งที่ 6
งานแถลงข่าว โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนนาฏศิลป์อาเซียน ครั้งที่ 6
งานแถลงข่าว โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนนาฏศิลป์อาเซียน ครั้งที่ 6
โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดําริ
โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดําริ
“วันราชภัฏ ถนนวัฒนธรรม”
“วันราชภัฏ ถนนวัฒนธรรม”
 
 
Powered by Phoca Gallery