RSS

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ถวายภัตราหารเพล พระสงฆ์ สามเณร วัดดอนไพรวัลย์

     วันที่ 18 เมษายน 2567 ที่พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  พระราชญาณปรีชา ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร พร้อมด้วย ผศ.ดร.พธูรำไพ ประภัสสร ผู้อำนวยการฯ และผู้บริหาร บุคลากร สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ถวายภัตราหารเพล พระสงฆ์ สามเณร วัดดอนไพรวัลย์  จำนวน 60 รูป ในโอกาสนี้ พระภิกษุ สามเณร ได้ทัศนศึกษาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย)

Back
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ถวายภัตราหารเพล พระสงฆ์ สามเณร วัดดอนไพรวัลย์
 
Download
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ถวายภัตราหารเพล พระสงฆ์ สามเณร วัดดอนไพรวัลย์
 
Download
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ถวายภัตราหารเพล พระสงฆ์ สามเณร วัดดอนไพรวัลย์
 
Download
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ถวายภัตราหารเพล พระสงฆ์ สามเณร วัดดอนไพรวัลย์
 
Download
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ถวายภัตราหารเพล พระสงฆ์ สามเณร วัดดอนไพรวัลย์
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery